POSTEROIDOWE ZMNIEJSZENIE ODPORNOŚCI

Stosowanie steroidów w celach immunosupresyjnych. Zazwyczaj podaje się wtedy steroidy w dużych dawkach modyfikują one przebieg wczesnego okresu działania antygenu i tworzenia przeciwciał, nie wpływają natomiast na już uformowane przeciwciała – np. na aglutyniny przeciw antygenom grupowym krwi.

Hamowanie immunologicznych odczynów w stosunku do antygenów bakteryjnych, wirusowych, grzybiczych, pierwotniakowych, a także tkankowych powoduje zwiększenie klinicznego ryzyka zakażeń [10, 11], Chorzy długotrwale leczeni steroidami wykazują wyraźnie zwiększoną podatność na zakażenia gronkowcowe, o ciężkim przebiegu (3″/o chorych leczonych steroidami). Choroby zakaźne u takich osób często dają nawroty, Dotyczy to szczególnie następujących chorób: ospa, odra, wirusowe zapalenie mózgu, wirusowe zapalenie płuc [5], ciężka postać zakażenia wirusem opryszczki fherpes zoster), poliomyelitis, wirusowe zapalenie wątroby, wirusowe zapalenie ślinianek przyusznych. To szczególne zwiększenie podatności na choroby wirusowe łączy się z zahamowaniem przez steroidy biosyntezy interferonu.

Kortykoterapia może być przyczyną uczynnienia lub uogólnienia zakażenia gruźliczego. Często wygasza testy immunologiczne, np. odczyn tuberkulinowy. Wynika stąd konieczność oceny możliwości zastosowania kortykoterapii z punktu widzenia ognisk zakażenia w organizmie, narażenia na dodatkowe zakażenia, odpowiedniej kontroli w czasie leczenia oraz stosowania środków osłaniających.

Dodaj

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>