Guzy leżące w jamie brzusznej

Przemieszczenie macicy do boku może być jednak również następstwem wady wrodzonej, która polega na skróceniu i na niedostatecznym wykształceniu się jednego z więzadeł szerokich.

Podniesienie macicy (elevałio) spotyka się w przypadkach guzów rozwijających się w pochwie. Niekiedy guzem takim bywa krwiak pochwy, który powstaje w razie istnienia przeszkody w odpływie krwi miesięcznej (haematokolpos). Także guzy leżące w jamie brzusznej i zrośnięte z macicą mogą pociągać ją ku górze.

Skręt całej macicy (torsio, rotatio) wzdłuż jej osi długiej powstaje zwykle w następstwie rozwoju w niej guza (np. mięśniaka). Może on być jednak również zjawiskiem, towarzyszącym skrętowi guza jajnika, jeśli siły wywołujące go me potrafią spowodować dalszego skręcania się szypuły jajnikowej, a działają nadal w tym samym kierunku. Oddziaływanie ich przenosi się wówczas na szyjkę macicy, skręc&jąc ją z kolei. Jeśli szypuła guza jajnikowego jest krótka i silna, skręt macicy może wystąpić bez uprzedniego skrętu szypuły guza.

Czynnikami powodującymi skręcanie są siły, których wystąpienia przewidzieć z góry nie podobna, a więc rozmaity ciężar poszczególnych części guza, jego szczególny kształt i kierunek rozwoju. Pewną rolę odgrywają również ruchy jelit.

Dodaj

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>