Postawa psychiczna zarówno w zdrowiu, jak i chorobie ma zasadnicze znaczenie dla jakości i długości życia

Alkohol pić w umiarkowanych ilościach albo wcale i nie prowadzić samo-chodu po wypiciu. Z wiekiem słabnie wzrok i słuch, reakcje stają się wolniejsze. Jeśli do tego doda się działanie alkoholu, który u każdego, bez względu na wiek, pogarsza koordynację psychoruchową i zdolność koncentracji, skutki mogą być tragiczne. Jeśli ktoś stara się uniknąć śmiertelnej choroby, powinien też się pilnować, aby nie zginąć w wypadku. – Używać pasów bezpieczeństwa w samochodzie. Nie ma sensu walczyć z rakiem i chorobami serca po to, aby stać się kolejnym numerem w statystyce śmiertelnych wypadków drogowych. – Unikać nadmiernego działania promieni słonecznych oraz niskich tem-peratur. Starsi ludzie są bardziej wrażliwi na przegrzanie i nadmierne ochłodze-nie organizmu, który z wiekiem gorzej sobie radzi ze zmianami temperatur. – Wyrobić w sobie nawyk przestrzegania zasad bezpieczeństwa w domu. Upadki i pożary powodują wiele zgonów wśród starych ludzi, którzy łatwo łamią sobie kości i nie poruszają się dość szybko, aby w razie kataklizmu w domu ratować się ucieczką. – Pomyśleć zawczasu o zabezpieczeniu finansowym. Wiele schorzeń u starych ludzi wynika ze złego odżywiania się, które często spowodowane jest brakiem pieniędzy. Pieniądze są też potrzebne na wypadek choroby, by zapewnić sobie możliwie najlepszą opiekę i maksymalną niezależność. – Mieć pozytywny stosunek do życia i nastawić się na to, że będzie długie. Postawa psychiczna zarówno w zdrowiu, jak i chorobie ma zasadnicze znaczenie dla jakości i długości życia. – Ostatnie zalecenie, i może najważniejsze, to uświadomić sobie, co się lubi robić, i właśnie to robić. Satysfakcja i przyjemność (w tym seks, który jest zbyt dobry, aby go zostawić wyłącznie młodym) przyczyniają się do utrzymania dobrego zdrowia i długiego życia tak samo, jak różne pigułki i inne leki. Rady te są rzadko traktowane poważnie. Moi pacjenci pytają mnie natomiast, co myślę o megadawkach witamin, hormonach, lecytynie, cholinie, cynku, miedzi, wapniu, magnezie, wodorostach, lucernie, dolomicie, prokainie doktor Aslan z Rumunii, przeróżnych wywarach z ziół, a nawet, wierzcie mi, o przeszczepianiu gruczołów małp. Według mnie żadna z tych rzeczy nie umywa się do przedstawionych powyżej wskazań.

Dodaj

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>