PODTLENEK AZOTU CZĘŚĆ 2

Rozpatrując wpływ środków znieczulających ogólnie na układ krążenia trzeba wspomnieć o reakcjach układu autonomicznego. Podczas płytkiego znieczulenia ogólnego podrażnienie drzewa tchawiczo-oskrzelowe- go (intubacja dotchawicza, laryngoskopia) oraz bodźce chirurgiczne (nacięcie skóry, pociąganie za trzewia itp.) lub inne bolesne zabiegi wykonywane na pacjencie wywołują reakcję ze strony układu autonomicznego.

Zawartość amin katecholowych w surowicy krwi wzrasta i powoduje zmiany hemodynamiczne, takie jak: częstoskurcz, wzrost ciśnienia tętniczego krwi, wzrost oporu obwodowego naczyń krwionośnych, Następowy wzrost zapotrzebowania mięśnia sercowego na tlen może być stanem zagrożenia życia u chorych z ciężkim schorzeniem mięśnia sercowego [19],

W uzupełnieniu omawiania działania środków znieczulających ogólnie na układ krążenia należy wyjaśnić ich wpływ na krążenie mózgowe.

Wszystkie wziewne środki znieczulające ogólnie, również i podtlenek azotu, rozszerzają, a dożylne (z wyjątkiem ketaminy) zwężają naczynia mózgowe.

Dodaj

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>