CIĄŻA. PORÓD I POŁÓG

Powikłanie jednostronnych, niewielkich torbieli jajnika ciążą zdarza się dość często. Już sam fakt ten dowodzi, że ich obecność nie ma większego wpływu na zapłodnienie, a co najwyżej mogłaby przyczynić się – w sprzyjających temu warunkach – do powstania ciąży pozamacicznej wskutek ucisku na jajowód i utrudnienie wędrówki jaja ku macicy. Torbiele wychodzące z obu jajników stanowią już przypuszczalnie pewną przeszkodę do zajścia w ciążę, gdyż tego rodzaju powikłanie zdarza się o wiele rzadziej. Na ogół jednak należy przyjąć, że zapłodnienie możliwe jest nawet w razie obecności złośliwych litych guzów jajnikowych.

Nie ulega wprawdzie wątpliwości, że guz jajnikowy i ciężarna macica muszą sobie przeszkadzać w jamie brzusznej, ale niekorzystny ich wpływ na siebie nie przejawia się w wielkiej liczbie poronień lub zaburzeń ciążowych. Owszem, jeśli guży. jajnika są nieduże, stwierdza się je w wielu przypadkach dopiero po porodzie, a i w połogu zwracają one uwagę na siebie najczęściej dopiero w razie wystąpienia powikłań (np. zropienia, skrętu szypuiy guza itd.).

Zdarza się jednak, że guz jajnikowy leżący w miednicy małej wywołuje objawy uciskowe w przebiegu ciąży i skłania chorą do szukania pomocy lekarskiej, co do- prowadza do jego wykrycia, jakkolwiek znane są również przypadki, że dopiero utrudnienie samego porodu wskutek przeszkody spowodowanej guzem umiejscowionym w.zatoce Douglasa zdradziło jego istnienie. W widu przypadkach poród przebiega jednak prawidłowo, gdyż guz rozwijający się swobodnie w jamie otrzewnowej nie stanowi przeszkody dla rodzącego się płodu.

Wnosząc z licznych statystyk powikłanie ciąży torbielami skórzastymi zdarza się stosunkowo często. Tłumaczy się to niewielkimi rozmiarami tych guiów oraz brakiem objawów z ich strony lub objawami tak mało znamiennymi, że nie zwracają uwagi chorej w okresie poprzedzającym ciążę.

Dodaj

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>