Ostrzykiwanie miejsc bolesnych

W celu sprawdzenia korzenia Sj igłę wprowadza się do tylnego otworu krzyżowego. Korzenie L4 i L5 bada się wkłuwając igłę nieco doogonowo do wyrostka poprzecznego, a następnie pod kontrolą fluoroskopii do otworu między- kręgowego. Położenie igły potwierdza się zdjęciem AP i bocznym. Po zabiegu obowiązuje dokładne notowanie objawów odczuwanych przez chorego.

Ostrzykiwanie miejsc bolesnych. Jest to najczęstsza i najbardziej rozpowszechniona metoda zwalczania bólu krzyża. Niektórzy wstrzykują tylko środki znieczulające, inni wraz z kortykosteroidami. Zazwyczaj ból przechodzi na krótszy lub dłuższy czas, w zależności od fazy i stopnia zaawansowania procesu chorobowego powodującego ból. Chociaż niektórzy usiłują tę metodę podbudować teorią, to prawdę mówiąc z żadną nauką nie ma ona nic wspólnego. Naturalnie niejednokrotnie tak się zdarza, że wstrzyknięcia zbiegają się w czasie z ustępowaniem ostrych objawów, co nierzadko łączy się z dobroczynnym działaniem wstrzyknięcia.

Dodaj

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>