Oględziny jajników

Oględzin jajników królicy dokonujemy w 36-48 godzin po wstrzyknięciu moczu, po uprzednim jej zabiciu lub uśpieniu eterem, otwierając sobie dostęp do nich z boku tułowia cięciem przeprowadzonym w odległości 2-3 cm do przodu od mięśni kończyn tylnych i poniżej grupy mięśni kręgosłupowych. Próba ta jest równie pewna, jak odczyn Aschheima i Zor.deka, a trwa znacznie krócej.

Do odczynu Friedmana-Laphama należy używać królic trzymanych z dala od samców, aby nie dopuścić do jajeczkowania, które występuje u tych zwierząt po każdorazowym ich pokryciu.

Skrócenie czasu trwania biologicznego odczynu rozpoznawania ciąży do 48, a nawet do 36 godzin umożliwia zastosowanie tej próby w tych przypadkach, w których zależy na pośpiechu (ciąża pozamaciczna). Jeśli chodzi o podejrzenie istnienia zaśniadu groniastego lub kosmówczaka złośliwego, w których przebiegu, jak wspomniano, ilość prolanów w moczu niepomiernie wzrasta, można dawkę moczu w ilości 10 ml wprowadzić królicy nie przez wstrzyknięcie do żyły usznej, ale podskórnie. Ze względu na bardzo wielkie stężenie prolanów w moczu Cakich kobiet odczyn wypadnie dodatnio. Równie dobre wyniki uzyskuje się przez wstrzykiwanie do żyły usznej w przypadkach wspomnianych wyżej schorzeń moczu rozcieńczonego.

– c) Inne odczyny ciążowe. Spośród opisanych w ciągu ostatnich lat odczynów biologicznych, mających na celu rozpoznawanie wczesnej ciąży, zaledwie kilka – poza opisanymi wyżej odczynami Aschheima i Zondeka oraz Friedmana i Laphama – wytrzymało próbę życia. Najlepszym w praktyce okazał się odczyn Shapiro i Zwarenstejna, wykonany na ropuchach południowo-afry- kańskich Xsnopus Laevis. Żaby te znoszą jaja w 8-24 godzin po wstrzyknięciu moczu kobiet ciężarnych. Jaja łatwo wykryć albo w wodzie, w której żyją żaby, albo w ich jajowodach po wykonanej sekcji zwierzęcia.

Dodaj

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>