LECZENIE NIEDOBORU WZROSTU

Leczenie niedoboru wzrostu zależnego od różnych postaci niedoczynności somatotropinowej przysadki lub od zaburzenia neuroregulacji. Dawkowanie. Minimalna dawka, która przyspiesza proces wzrostu u dzieci z niedoborem hormonu wzrostu wynosi 0,18 j./kg m.c. na tydzień [10]. Jednakże dawka optymalna jest znacznie większa i wynosi 0,6-1,0 j./kg m.c. na tydzień. W większości ośrodków stosowano dotychczas dawki mniejsze, najczęściej 0,3 j,/kg m.c. na dzień, w CZD stosuje się dawkę 0,5 j./kg m.c. na tydzień. Do wyjątków należy Zakład Wzrostu i Rozwoju Instytutu Zdrowia Dziecka w Londynie, gdzie stosuje się dawkę 10-20 j. na tydzień, bez względu na wiek i masę ciała dziecka. Odpowiada to dawce 0,5-1,0 j./kg na tydzień dla dziecka o masie 20 kg. Doświadczenia tego ośrodka wskazują na to, że wzrost ostateczny jest większy u chorych leczonych większą dawką. W niektórych ośrodkach dawkę oblicza się na m2 powierzchni ciała. Dawką najczęściej stosowaną jest 12 j./l m2 powierzchni ciała na tydzień [lj.

Sposób podawania. Hormon wzrostu podaje się najczęściej we wstrzyknięciach domięśniowych 2-3 razy w tygodniu. Maksymalne stężenie w surowicy występuje po 2-5 h po domięśniowym wstrzyknięciu i wraca do wartości podstawowej po 12 h. Maksymalne stężenie SM-C w surowicy występuje po 20-24 h po domięśniowym podaniu ludzkiego hormonu wzrostu. Jak wynika z przytoczonych danych, przy stosowaniu ludzkiego hormonu wzrostu co drugi dzień nie uzyskuje się stałego stężenia SM. Z tego względu wiele ośrodków stosuje obecnie z lepszymi rezultatami codzienne wstrzyknięcia hormonu wzrostu. Do tego celu lepiej nadają się preparaty do stosowania podskórnego w amp. po 2 j.

Dodaj

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>