HIGIENA KOBIETY

Narządy rodne kobiety przystosowane są do najważniejszego jej zadania życiowego, jakim jest macierzyństwo, wszelkie więc nieprawidłowości lub schorzenia tych narządów wpływać mogą w mniejszym lub większym stopniu na jej czynności rozrodcze.

Do roli, jaką natura narzuciła kobiecie, przygotować się ona musi już od wczesnego dzieciństwa, tak że troska o przyszłą matkę zaczyna się od pierwszych miesięcy jej życia i obejmuje właściwie wszystkie lekarskie i zapobiegawcze poczynania, mające na celu usunięcie szkodliwych wpływów, które by upośledzały rozwój ustroju dziecięcego i dziewczęcego. Odpowiednie odżywianie i to zarówno pod względem ilościowym, jak jakościowym, wykorzystanie korzystnego wpływu świeżego powietrza i światła słonecznego, stosowne ubranie, kąpiele i ruch są czynnikami, które wpływają w sposób zasadniczy na przygotowanie kobiecego organizmu do przyszłych zadań życiowych i na jego zahartowanie na wpływy szkodliwe.

Na odpowiednią higienę odżywiania w okresie dzieciństwa zwracano uwagę, podkreślając znaczenie braku witamin w patologii pewnych zaburzeń rozwojowych żeńskich narządów rodnych. Dużą rolę już w latach dziecięcych odgrywa również przyzwyczajanie dziecka do ćwiczeń cielesnych. Chodzi przy tym o dobór ćwiczeń wzmacniających wszystkie grupy mięśni i wpływających korzystnie na rozwój kośćca, zwłaszcza klatki piersiowej, w obrębie której mieszczą się narządy tak ważne dla prawidłowych czynności ustroju, jak płuca i serce. Pożądane wyniki uzyskujemy przez gimnastykę, zwłaszcza przez gimnastykę rytmiczną, która poza wspomnianymi zaletami wyrabia harmonię ruchów, ich zborność i pewność oraz budzi zmysł piękna. Nie można jednak zapominać, że ćwiczenia cielesne nie powinny być męczące, a gimnastyka w tym wieku ma raczej charakter rozrywki.

Dodaj

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>