DZIAŁANIE LECZNICZE LEKÓW ADRENOLITYCZNYCH

Powell i Slater [802] opisali w 1958 r, farmakologię dichloroizoprenaliny, która otworzyła długą listę związków chemicznych swoiście wygaszających biologiczne działanie amin katecholowych na serce.

Dichloroizoprenalina (DCI) nie znalazła zastosowania w lecznictwie, ponieważ wynik interferencji jej dwóch podstawowych właściwości farmakologicznych, tj. działania antagonistyczncgo w stosunku do amin katecholowych i działania agonistycznego, czyli wewnętrznej aktywności sympatomimetycznych (p. str. 49), okazał się klinicznie niekorzystny. W określonych chorobach, np. w nadczynności tarczycy, znaczna aktywność sympatomimetyczna tego związku, podobna do izoprenaliny, z której DCI bierze swój rodowód, stanowiła zagrożenie dla chorych.

Pronetalol – chronologicznie drugi związek ß-adrenoiityczny [118] – po krótkim czasie stosowania w leczeniu klinicznym [255] podzielił los DCI ze względu na onkogenne działanie wykryte u myszy.

Propranolol, który po raz pierwszy został wprowadzony do leczenia klinicznego w 1964 r. [144], dzięki silnemu działaniu ß-adrenolitycznemu, wspartemu nieswoistymi właściwościami chinidynopodobnymi, oraz dzięki małej toksyczności znalazł w lecznictwie trwale miejsce, porównywalne do pozycji penicyliny w grupie antybiotyków.

Dodaj

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>