Wady rozwojowe trąbek

W pewnych przypadkach, które należy uważać za nieprawidłowe, zachodzi zwloką w wędrówce jaja do macicy, co staje się powodem zagnieżclżenia go w obrębie jajowodów.

Przyczyny wywołujące taką zwłokę mogą być rozmaite. Na ogół można przyjąć, że nie ma jakiegoś ściśle określonego czynnika tłumaczącego powstanie ciąży trąbkowej. Nie ulega jednak wątpliwości, że istnienie mechanicznej przeszkody na drodze wędrującego przez trąbkę jaja usposabia w dużej mierze do powstawania tego schorzenia..

Zwłoka w wędrówce jaja do macicy może nastąpić: a) wskutek obecności w obrębie jajowodów zlepów i uchyłków śluzówki, które zamykają częściowo jej światło b) wskutek upośledzenia fizjologicznej sprawności ścian trąbek, która przejawia się w wadliwej czynności przyrządu migawkowego śluzówki lub niedostatecznej kurczliwości mięśniówki jajowodów c) wskutek dłużej lub krócej trwającego zwężenia światła, np. wskutek obrzęku, zagięcia jajowodu itp. d) wskutek niezwykłej długości, wąskości i krętego przebiegu jajowodów, jak to bywa w przypadkach pewnych wad rozwojowych trąbek (infantilismus tubarum) e) wskutek nieprawidłowego przedłużenia się wędrówki jaja do macicy. Do tej kategorii przyczyn zaliczyć by należało również tzw. zewnętrzną wędrówkę jaja, która polega na tym, że jajo przedostaje się poprzez jamę brzuszną z jajnika jednej strony – gdzie stwierdza się istnienie ciałka ciążowego żółtego – do jajowodu drugiej strony, gdzie powstaje ciąża trąbkowa. W ostatnich czasach wzięto pod uwagę (Martius) możliwość dostania się jaja również poprzez jamę macicy i ujście maciczne do jajowodu drugiej strony.

O ile podane na wstępie przyczyny (ad a-d) są natury patologicznej, o tyle ostatnia (ad e) jest zupełnie przypadkowym i nieprzewidzianym zjawiskiem biologicznym.

Dodaj

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>