Ruch w każdym stawie

Ruch w każdym stawie odbywa się dookoła osi obrotu, która jest albo stała (linia kostek dla stawu skokowo-goleniowego), albo przemieszcza się w miarę wykonywania ruchu (np. w stawie kolanowym oś obrotu przesuwa się w czasie ruchu prostowania do przodu i skręca przyśrodkowo podczas ostatnich stopni wyprostu). Stawy o ruchu wielokierunkowym mają szereg osi obrotu dla różnych ruchów (np. staw nadgarstkowo-śródręczny) lub osią obrotu jest punkt centralny głowy (np. kości udowej, ramiennej).

W każdym stawie oś obrotu powierzchni stawowych, np. panewki i głowy kości udowej, powinna się znajdować w identycznym punkcie lub linii. W stawach niezbornych (odkształcenie, nadwichnięcie i zwichnięcie) każda z powierzchni stawowych ma inną oś (punkty) obrotu. Ruchy wtedy są nieprawidłowe, na powierzchnie stawowe działają nieprawidłowe siły nacisku. Powoduje to nieprawidłowy rozwój, nasilenie się nieprawidłowości u rosnących, a zmiany zwyrodnieniowe, przykurcze i zniekształcenia u dorosłych.

Stawy dźwigające kończyny dolnej (kolanowy, skokowo-goleniowy i skokowo- -piętowy) powinny być ustawione horyzontalnie. W przeciwnym razie rozwój w dzie- ciństwie przebiegać będzie nieprawidłowo i wytwarzać się mogą zniekształcenia (koślawość, szpotawość). U starszych dzieci dołączyć się mogą zaburzenia odżywcze, np. jałowa martwica. U dorosłych, zwłaszcza u osób starszych, na tym tle powstają zmiany zwyrodnieniowe, przedwczesne zużywanie się chrząstki i zmiany zniekształcające, sprawiające ból i ograniczające ruchy.

Błona maziowa wyścielająca wszystkie niechrzęstne powierzchnie stawowe wraz z zachyłkami spełnia szereg czynności związanych z ruchomością stawów, ułatwia

Dodaj

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>