Pochodzenie tabu kazirodztwa

Seksuologia społeczna funkcji prokreacyjnych stosunków seksualnych (1963, s. 149 i n.). Po drugie – jeżeli działał ten motyw troski o przedłużenie gatunku, to po co wprowadzono zakaz, skoro natura sama reguluje funkcjonowanie organizmów żywych, bez uciekania się do norm (Pomian, 1970). Tym bardziej dziwi zabarwienie emocjonalne tego zakazu, na co zwraca uwagę Ossowska (1963). Po trzecie – jak dotąd hipoteza o szkodliwych następstwach natury eugenicznej dla potomstwa nie została naukowo dowiedziona. Badania nad zwierzętami wykazały wprawdzie, że w wyniku związków kazirodczych następuje najpierw udelikacenie rasy, a po kilku pokoleniach pojawiają się oznaki degeneracji (Wamat, 1961). Jednakże w stosunku »do ludzi występowanie na tym tle objawów zwyrodnienia nie zostało stwierdzone. Godzi się tu wtrącić uwagę, że w wielu kodeksach (jak np. w RFN) zakaz kazirodztwa dotyczy osób nie związanych węzłem krwi, jak: ojczym – pasierbica, matka – pasierb itp., choć po niemiecku incest zwie się „hańbą krwi” (Blutschande).

Próbowano objaśnić pochodzenie „tabu” kazirodztwa działaniem specyficznego instynktu biologicznego awersji czy braku atrakcji, pociągu naturalnego do obcowania z bliskimi. I tu wytacza się kontrargument, że gdyby funkcjonował taki wrodzony instynkt, to tym samym zbędny byłby zakaz (Ossowska, 1963). Maria Ossowska przytacza tu kpinę Shawa, że zakaz kazirodztwa jest wyrazem naturalnego wstrętu, jaki człowiek odczuwa w stosunku do najbliższych krewnych. Wyjaśnienia zresztą wymagałoby źródło takiego instynktu. Ossowska przytacza koncepcję B. Malinowskiego (o zabarwieniu biologicznym i psychologicznym czy nawet etycznym), zgodnie z którą zarysowuje się konflikt między powiązaniem uczuciowym bliskich osób a ich stosunkami cielesnymi, seksualnymi. Gdyby taki konflikt miał istotnie swe głębsze korzenie w samej naturze ludzkiej, to pojawia się pytanie o celowość wprowadzenia zakazu i obwarowania go sankcją (Ossowska, 1963). Krocząc tropami teorii psychoanalitycznej musimy wspomnieć, że z jednej strony istnienie kompleksu Edypa czy kompleksu Elektry przemawia raczej przeciwko zakazowi kazirodztwa, z drugiej strony – psychoanalitycy usiłują wytłumaczyć źródło zakazu zazdrością ojca o żonę z powodu jej stosunku z synem (czy zazdrość matki z powodu stosunku ojca z córką). Nie objaśnia to jednak zakazu kazirodztwa w stosunkach między bratem i siostrą.

Dodaj

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>