Moszna

Moszna (scrotum) jest to część zewnętrznych męskich narządów płciowych: woreczek utworzony przez uwypuklenie się przedniej ściany jamy brzusznej, w którym leżą jądra.

Na zewnątrz moszna pokryta jest przez skórę, która ma niewielką ilość tkanki tłuszczowej, jest silnie pigmentowana i posiada warstwę mięśni gładkich, które tworzą tak zwaną błonę kurczliwą. Pod wpływem podwyższonej temperatury moszna rozkurcza się i zwiększa powierzchnię, co ułatwia oddawanie ciepła. Pod wpływem ochłodzenia moszna kurczy się, co obniża powierzchnię oddawania ciepła. Temperatura w mo- sznie jest niższa o 2,5 – 4°C niż w jamie brzusznej, co konieczne jest dla prawidłowego funkcjonowania jąder. Od strony wewnętrznej jądra pokryte są przez błonę surowiczą – każde jądro oddzielnie.

Według Mastersa i Johnson (1966) w fazie podniecenia seksualnego dochodzi do skurczenia się worka mosznowego i zmniejszenia się jego średnicy, co ogranicza ruchy jąder, lecz sprzyja ich uniesieniu się. Naprężenie i zgrubienie ścian moszny spowodowane jest przez skurcz błony kurczliwej oraz przekrwienie naczyń krwionośnych. Ściany moszny wydatnie się przy tym wygładzają. Przy przedłużaniu się fazy podniecenia może dochodzić do wahań w zakresie siły skurczu moszny, wskutek czego zmienia się jej średnica. W fazie plateau i orgazmu nie zarejestrowano specyficznych reakcji w obrębie moszny. W fazie odprężenia u większości mężczyzn dochodzi do szybkiego ustąpienia przekrwienia oraz napięcia błony kurczliwej, wskutek czego szybko powiększa się średnica moszny oraz pojawiają się typowe dla niej zmarszczki lub fałdy. U 25% mężczyzn reakcja ta zachodzi wyraźnie wolniej. Zgrubienie ścian moszny może się utrzymywać przez 1-2 godzin po wytrysku nasienia. U mężczyzn, u których obserwowano obydwa te typy (szybki i wolny) inwolu- cji moszny, inwolucja ta była tym wolniejsza, im dłużej trwał skurcz i przekrwienie moszny przed orgazmem.

Dodaj

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>