Mechanizm SAM u człowieka

W poprzednim rozdziale wspomniano, że pod wpływem niektórych czynników np. działania alkoholu, może dojść do wzmożenia pobudliwości seksualnej przy równoczesnej niezdolności do realizacji aktu seksualnego. Widzimy tu skutki działania najprawdopodobniej dwóch różnych mechanizmów. Mechanizm SAM jest tym, który odpowiada w opisach klinicznych (i w poezji) stanowi podniecenia erotycznego i który musi uzyskać określony poziom, aby mogły zostać uruchomione mechanizmy umożliwiające kopulację, a więc wzwód prącia albo, u kobiety, odpowiedni stan pochwy. : –

Wydaje się, że u człowieka mechanizm SAM jest właśnie tym mechanizmem, który jest szczególnie powiązany z oddziaływaniem czynników psychologicznych, i wiele sytuacji, w których nie może dojść do realizacji aktu seksualnego, jest wynikiem braku warunków do odpowiedniego nasilenia działania mechanizmu SAM, określonego tu jako pobudzenieerotycżne.

Wszelkiego rodzaju lęki, awersje, niepokoje moralne, podobnie jak i stany depresji lub wrogości, uniemożliwiają rozwój pobudzenia erotycznego nawet wówczas, gdy dokona się odpowiednich manipulacji i istnieje intelektualna decyzja podjęcia aktu seksualnego.

Dodaj

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>