Krwawienia urazowe

Najczęstszym schorzeniem wywołującym krwawienia urazowe są nowotwory złośliwe pochwy i szyjki macicznej (rak, mięsak), rzadziej mięśniak podśluzowy trzonu i szyjki macicznej, którego obumierająca śluzówka ulega łatwo obrażeniom, oraz polip szyjki macicznej. Do rzędu krwotoków urazowych zaliczyć też trzeba wspomniane wyżej krwotoki przy zlepnym zapaleniu pochwy staruszek. U kobiet młodych krwawienia urazowe zdarzyć się mogą przy świeżych, ostrych nadżerkach nieżytowych szyjki macicznej (erosio catarrhalis), owrzodzeniach gruźliczych i kiłowych szyjki oraz pochwy, kłykcinach kończystych oraz w razie obecności ziarniny kolo ran, krążków pochwowych i macicznych itp.

Należy nadmienić, że w pewnych przypadkach krwotoki z cewki moczowej, pęcherza lub odbytnicy mogą dawać powód do pomyłek rozpoznawczych i dlatego w ocenie każdego krwawienia tego typu, z którym kobieta zgłasza się do lekarza, trzeba przede wszystkim stwierdzić, czy krew pochodzi rzeczywiście z części rodnych.

Zaburzenia w obrębie dróg moczowych. Źródłem dolegliwości w zakresie dróg moczowych kobiety mogą być często~schorzenia narządów rodnych. Z objawów chorobowych, które stają się powodem skarg pacjentek zgłaszających się do lekarza, wymienić trzeba przede wszystkim częste oddawanie moczu (pol- lakiuria) nie pozostające w żadnym stosunku do jego ilości. Parcie na mocz jest nieraz tak wielkie, że kobiety nie mogą się powstrzymać od oddawania go w krótkich odstępach czasu, jakkolwiek ilości oddawanego moczu są nieznaczne. Powodem parcia na mocz jest wzmożona wrażliwość śluzówki pęcherza, który narażony jest w znacznym stopniu na stany zapalne wskutek krótkości cewki moczowej kobiety, a więc łatwego przedostawania się zarazków z pochwy, a także wskutek obrażeń, jakim ulega pęcherz moczowy nie tylko w zmianach chorobowych kobiecych narządów rodnych, ale i w stanach fizjologicznych (poród).

Zapalenie pęcherza może być ogólne lub miejscowe, a więc zazwyczaj ograniczone tylko do szyjki pęcherza. Dla zapalenia szyjki znamienny jest bolesny skurcz przy końcu oddawania moczu. Z przyczyn wywołujących miejscowe zapalenie szyjki wymienić trzeba polipy, pęknięcia śluzówki w okolicy mięśnia zwieracza cewki, owrzodzenia, ucisk przez kamienie moczowe itp. Parcie na mocz, występujące w razie obecności kamieni w pęcherzu moczowym, wzmaga się podczas chodzenia, ustępuje zaś w czasie spoczynku. Bardzo często przyczyną parcia na mocz nie są sprawy chorobowe umiejscowione w pęcherzu, ale ucisk i pociąganie go przez narządy rodne kobiety, w obrębie których przyszło albo do wytworzenia się guzów macicy łub przydatków, albo do spraw zapalnych i nagromadzenia się wysięku w narządach rodnych lub w ich sąsiedztwie, albo też do przemieszczeń macicy lub pochwy, a więc przede wszystkim do ich obniżenia i wypadania.

Dodaj

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>