HDL I LDL

Nowsze doniesienia dowodzą, że niski poziom cholesterolu u niektórych pacjentów z rakiem jelita potwierdza jedynie chorobę, ale jej nie wywołuje. Po co jednak kusić los? Jeśli twój wskaźnik cholesterolu mieści się w przedziale 180-200 mg%, ciesz się i nie próbuj tego poprawiać! Ostatnio dużo mówi się także o innych, poza cholesterolem, substancjach we krwi, których odchylone od normy poziomy uznaje się za znaczące w rozwoju miażdżycy. Chodzi o HDL, LDL i apolipoproteiny. Co to wszystko znaczy? HDL (lipoproteiny o dużej gęstości) i LDL (lipoproteiny o małej gęstości) to białka, z którymi łączy się nierozpuszczalny we krwi cholesterol – pełnią dlań w ustroju rolę środka transportowego, dzięki któremu wszędzie dociera. Wyob-raźcie je sobie jako łódki, w których siedzą pasażerowie – cząsteczki cholesterolu. Wynik badania poziomu cholesterolu we krwi nie rozróżnia między cząsteczkami złączonymi z HDL, a tymi, które są połączone z LDL. Tymczasem HDL są dla nas dobre. Im więcej ich mamy, tym lepiej. Odwrotnie jest z LDL. HDL zbliżający się ze swoim „pasażerem” cholesterolem do ściany tętnicy nie dostaje „pozwolenia na przybicie do brzegu”. „Pasażer” nie wysiada z łodzi. Inaczej mówiąc, cholesterol pozostaje związany z białkiem we krwi, a póki nie osiada na ścianach naczyń krwionośnych, aby tworzyć tam blaszki miażdżycowe, nie jest szkodliwy. Poza tym, że HDL nie wypuszcza z objęć swojego cholesterolu, lubi również „wessać” taki, który znajduje się już na ściankach naczynia. HDL jest więc w stanie, przynajmniej teoretycznie, niszczyć blaszki miażdżycowe, zmniejszając tym samym rozmiary zmian naczyniowych. A więc miażdżyca nie musi się rozwijać mimo podwyższonego poziomu cholesterolu w surowicy krwi, jeżeli towarzyszy mu duża ilość HDL. Istotną więc wartością z diagnostycznego punktu widzenia, nie jest sam wskaźnik poziomu cholesterolu, lecz jego stosunek do oznaczonego we krwi poziomu HDL. Stosunek cholesterolu do HDL nie powinien być większy niż 5 do 1, a im jest mniejszy, tym lepiej. Na przykład, przy poziomie cholesterolu 270 mg% (to już dużo) i HDL równym 90 stosunek ten wynosi 270:90, czyli 3, a więc bardzo dobrze.

Dodaj

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>