Badanie potencjału bioelektrycznego kory mózgowej

Badanie potencjału bioelektrycznego kory mózgowej wskazuje na pewne podobieństwo zapisu EEG wyładowań seksualnych w postaci orgazmu do zapisu EEG wyładowań powstających w czasie napadu padaczkowego, Znalazło to wyraz w pracach wielu autorów, a między inny- mi w teorii Freuda, który w napadzie padaczkowym dopatrywał się wyładowania nadmiernego nagromadzenia libido. W jednym i drugim przypadku stwierdza się objawy pobudzenia całej kory mózgowej, przejawiające się w postaci drgawek mięśni, zwężenia pola świadomości i zmian wegetatywnych. Po napadzie padaczki, podobnie jak po orgazmie, następuje odprężenie, rozładowanie, senność i zmęczenie – aczkolwiek w pierwszym przypadku reakcje są zwykle silniej wyrażone. Mosovich i Taliaferro (1954) przeprowadzili serię badań elektroencefalograficznych u 6 ludzi (3 kobiety i 3 mężczyzn), którzy w izolowanym pomieszczeniu dokonywali masturbacji aż do uzyskania orgazmu. Zapis EEG zbliżony był do zapisu uzyskiwanego przy wyładowaniach typu padaczkowego. Autorzy wyciągają stąd wniosek, że niezależnie od różnic w zakresie przyczyn wyładowań, ich mechanizm fizjologiczny zdaje się być taki sam lub bardzo podobny.

Guzy płata czołowego cechują się zespołem objawów określanych mianem zespołu czołowego. Najczęściej towarzyszy im obniżenie aktywności seksualnej, opisywane są jednak również objawy hiperseksualizmu. Obniżenie aktywności seksualnej występowało również po usunięciu płata czołowego lub po rozmaitych zabiegach psychochirurgicznych powodujących przecięcie dróg nerwowych łączących płaty czołowe z innymi okolicami układu nerwowego. Po zabiegach takich obserwowano nawet zanik nieprawidłowych zachowań seksualnych. Motta (1953) doniósł o ustąpieniu skłonności homoseksualnych po wykonaniu leukotomii13 transorbitainej u 23-letniego mężczyzny, Levine i Albert (1951) donieślizniknięciu męczących fantazji homoseksualnych po lobotomii14.

Dodaj

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>