Category Category

Jednolity wał leukocytowy

Z tego powodu drobnoustroje chorobotwórcze spotyka się w przebiegu tego schorzenia nie tylko w obrębie błony śluzowej macicy, ale również w obrzękłej i rozpulchnionej mięśniówce. Jeśli zarazkom uda się przedostać w głąb tkanek, wokół miejsca ich wtargnięcia gromadzą się leukocyty. W wyniku tego d jednolitego wału leukocytowego odłączają się niekiedy-widoczne pod mikro- kopem-jakby wypustki, pasma tkanki mięśniowej, nacieczonej krwinkami iałymi, w obrębie których mogą się tworzyć mniejsze lub większe ropnie.

W rzadkich przypadkach pewne części mięśniówki ulegają martwicy, za- racają łączność z podłożem i mogą być wydalone na zewnątrz w mniejszych ub większych cząstkach (metritis dissecans).

Zakażenie może się szerzyć z macicy na jej otoczenie poprzez ściany narządu, więc na tkankę przymaciczną, na otrzewną i na przydatki.

Dokończ

Etap mentalizacji i socjalizacja

Nie zawsze czysto fizjologicznego, bo i na kulturowym podłożu, np, pornografia. cach (na prywatkach), okolicznościach (bodźce wizualne z kina), i w których sprawca powinien urzeczywistnić pożądany stan rzeczy motywacja taka, prostą konkretyzacją potrzeby, jest podobna do działania normy, ale ze stwierdzenia: „to właśnie to”, „i to mi potrzebne” – nie wynika powinność.

Dokończ

PSYCHOFIZJOLOGIA ORGAZMU

Wiele spostrzeżeń przemawia za tym, że orgazm jest zjawiskiem występującym jedynie u ludzi. Jest nowym jakościowo zjawiskiem rozwojowym w procesie ewolucji człowieka. Z punktu widzenia rozwoju onto- genetycznego zdolność do oprzeżycia orgazmu należałoby traktować jako najwyższy etap rozwojowy seksualizmu człowieka. Orgazm jest zjawiskiem psychofizjologicznym, w wysokim stopniu uzależnionym od wpływów psychicznych i społecznych. W sensie czysto fizjologicznym jest to reakcja całego organizmu w czasie maksymalnego napięcia seksualnego, wyrażająca się najsilniejszym (w porównaniu z innymi fazami cyklu reakcji seksualnych) przekrwieniem i napięciem mięśniowym, powstałym w wyniku stymulacji seksualnej.

Dokończ

Psychologowie egzystencjalni

Przez cale życie spotykają nas różne zmiany: rozstania, większe lub mniejsze straty. Są to nasze „małe umierania”. Mówi się nawet: „Wyjechać, to trochę umrzeć”. Kolejne etapy życia to jakby kolejne narodziny. „My wczorajsi” już nie żyjemy rano narodziliśmy się „my dzisiejsi”. To, jak radzimy sobie z tymi „małymi umieraniami”, może

Dokończ

Estrogen i pigułki antykoncepcyjne

Wiele napisano o tym, jak można zapobiec schorzeniom reumatycznym (nawet wyleczyć z reumatyzmu) po prostu zmieniając DIETĘ- eliminując z niej kofeinę, alkohol, pomidory, czerwone mięso, tłuszcze nasycone, przyprawy, cukier i tytoń – lub wzbogacając dietę naturalną o megadawki witamin A, D, C, B-6 i E. Większość

Dokończ

Technika sztokholmska

– b) Technika sztokholmska różni się znacznie od paryskiej. Polega ona na stosowaniu względnie dużej ilości radu w krótkim czasie, przy użyciu grubszych filtrów. Na ogól leczenie rozciąga się na 3-4 tygodni, obejmuje jednak w zasadzie tylko trzy krótkie naświetlania. Czas trwania ich zależy od ilości zastosowanego radu. Rad zakładany jest najwyżej na 24 godziny. Drugie naświetlanie następuje w tydzień po pierwszym, a trzecie (i ostatnie) w dwa do trzech tygodni po drugim.

Dokończ

ENDOMETRIUM

Endometrium zawiera receptory zarówno dla estrogenów, jak dla progesteronu. Jedynie zgodne współdziałanie estrogenów i progesteronu, zachowanie prawidłowego stosunku między wydzielanymi ilościami oraz czasowa kolejność wydzielania doprowadzają do ukształtowania sekrecji endometrium. Nieprawidłowy przebieg sekrecji może być spowodowany zarówno deficytem estrogenów w pierwszej połowie cyklu, jak niedostatkiem progesteronu w drugiej fazie lub nieprawidłowym stosunkiem hormonów w okresie postowulacyjnym.

Dokończ

J. Giza i jej praca

W szczególnie niekorzystnym świetle ukazują badania zjawisko homoseksualizmu w środowisku nieletnich, gdyż początki tych praktyk datują się z okresu wczesnego dzieciństwa (Giza A., Giza J. S., 1970). Pilotażowe badania J. Gizy ujawniły, że zjawisko homoseksualizmu jest szeroko rozpowszechnione. Wprawdzie przytoczone liczby nie są ogromne, ale trzeba tu uwzględnić wielkość ciemnej liczby. Jest bowiem oczywiste, że te „wstydliwe” sprawy są głęboko utajone, że jest wiele przyczyn skłaniających do ukrywania tych faktów. W istocie średnia liczba roczna ujawnionych przestępstw prostytucji homoseksuanej za lata 1964 -1968 wynosiła 8, stanowiąc zaledwie 0,2#/o ogółu przestępstw seksualnych i zajmując ostatnią lokatę w tej rubryce (Materiały statystyczne INP PAN). Hipoteza, że ciemna liczba jest tu większa niż np. przy kazirodztwie, jest chyba dowolna.

Dokończ

Zakażenie narządów płciowych

Zakażenie jednym szczepem nie daje odporności na drugi. Co więcej, przy dzisiejszych różnorodnych upodobaniach seksualnych nigdy nie wiadomo, czy opryszczka na narządach płciowych jest faktycznie typem II, czy też typem I, który upodobał sobie „nie swoje miejsce”. A więc jeżeli ktoś ma opryszczkę typu I i, dołączając do „klub

Dokończ

Mechanizmy utrzymujące porządek w stadzie

U niektórych gatunków zwierząt występuje forma zależności hierarchicznej oparta na podążaniu za przewodnikiem. Typowym przykładem (Scott, 1972) jest tu hierarchia w stadzie owiec (Ouis aries) złożonym z samych samic. W stadzie takim przewodniczką stada jest najstarsza owca, za nią bezpośrednio podążają jej córki, za córkami wnuczki itd. U podstaw tego typu hierarchii leży zachowanie allomimetyczne motywujące podążanie dzieci za matkami. Z podobną sytuacją spotykamy się w stadzie jeleni, które poza okresem rozrodu jest złożone z samych łań. Występowanie podążania za przewodnikiem może współistnieć z hierarchią opartą o relacje dominacji – submisji. Osobnik dominujący nie zawsze jednak jest jednocześnie przewodnikiem stada. Z sytuacją taką spotykamy się u niektórych gatunków małp (np. patasów).

Dokończ

Do imprez tych należały:

– a) Międzynarodowe Seminarium Komisji do Spraw Pomocy Technicznych,

– b) Międzynarodowe Seminarium do Spraw Inżynierii Rehabilitacyjnej (Rehabilitation Engineering),

Dokończ

ŚRÓDMACICZENIE (GRUCZOLISTOŚĆ ŚRÓDMACICZNA)

Mianem endometriosis określamy schorzenie, które polega na występowaniu śluzówki macicy w miejscach, gdzie w warunkach normalnych znajdować się nie powinna. Śluzówka ta ma właściwości wczepiania się i wrastania w tkanki ustroju. Nazwą polską dla tej choroby jest „śródmaciczenie“1) lub „gruczolistość śródma- ciczna“. Rozpowszechnione są też liczne określenia łacińskie, opierające się na pewnych cechach anatomo-patologicznych lub klinicznych tego cierpienia, jak endomełńoidr), adenomyosis, jibroadenomatosis, endometrioma, adenoma itd., z których większość nie odpowiada już dzisiejszym zapatrywaniom i nie stanowi albo nie tłumaczy jasno istoty schorzenia.

Dokończ

Ciąża pozamaciczna = objawt fizykalne

Jest rzeczą zupełnie zrozumiałą, że w przypadkach zastarzałych, w miejscu bolesnego, rozlanego nacieku w okolicy macicy stwierdza się typowe guzy rozmaitej wielkości i konsystencji, które zajmują jamę Douglasa i które można wyczuć przez sklepienie pochwy. Czasami w’otoczeniu ich wyczuwa się przez ścianę pochwy zrosty otrzewnowe w postaci postronków, które wpływają w znacznym stopniu na zmniejszenie się ruchomości przydatków i trzonu macicy i są nieraz powodem zmiany położenia macicy. Jeśli zrosty te obejmują jajnik, który jest narządem bardzo wrażliwym na ból, mogą one stać się powodem uporczywych i stałych dolegliwości, wzmagających się jeszcze w okresie miesiączki.

Dokończ